About_US_DranaМарката DRANA поставя началото в производството на най-модерните примамки за улов на хищни риби – многоделните. Характерното при тях е, че са съставени от няколко дяла, като по този начин при плуване, извивките на тялото на съответната примамка наподобяват плувното действие на истинските малки рибки, които са плячка за големите хищни риби в Европейските водоеми.

При производството на многоделните примамки мисията на DRANA като глобална компания е да бъде винаги лидер в иновациите и новите технологии в риболовната промишленост, да поддържа отлични бизнес отношения със своите доставчици и клиенти, и да удовлетворява напълно изискванията на най-модерния риболов.DRANA създава на рибарите в Европа най-приятните условия за риболов.

Визията на DRANA се изразява в ценностната система, която хората, които са част от компанията, следват и спазват:

  1. Хората стоят в центъра на организацията. Те са двигателят на компанията и от тях произлизат всички действия и идеи, които са насочени към останалите хора по света.
  2. Всички продукти, предлагани от DRANA са предварително тествани, отговарят на най-високите стандарти за качество и се разпространяват на възможно най-оптималната цена за съответния пазар.
  3. Относно околната среда, DRANA има за цел да произвежда всички многоделни риболовни примамки с изключителна грижа към околната среда, да спазва най-високите стандарти за качество на труд и да контролира цялата верига на доставките, така че да се гарантира сигурността на източника на суровини и материали.

Целта на DRANA като интернационална компания е винаги да предлага най-висококачествените многоделни риболовни примамки на достъпни цени като същевременно стои близо до крайния клиент и се стреми да отговори на неговите нужди за уловисти и висококачествени риболовни примамки.

За Нас