УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕКЛАМАЦИИ

(УКАЗАНИЯ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ОТКАЗ)

Имате право да се откажете от настоящия договор за покупко-продажба и да върнете закупена стока, без да посочвате причини за това, в срок до 30 календарни дни, считано от датата на получава на съответната стока.

За да упражните правото си на отказ, трябва да ни предоставите следната иформация: Вашето име, географски адрес, телефонен номер и електронен адрес, както и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата или електронна поща).

За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора, както и да върнете закупената стока.

Очакваме да ни изпратите обратно закупената стока/стоки с куриер до адрес гр.София, ж.к. „Обеля 2”, бл. 204, вх.В, ап. 48, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор. Срокът се счита за спазен, ако получим обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок.

Разходите по връщане на стоките са за Ваша сметка.

Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор.

„Драна” ЕООД запазва право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

Ще извършим възстановяването на средствата по посочена от вас банкова сметка или чрез системата на PayPal, което във всеки случай няма да бъде свързано с никакви допълнителни разходи за Вас.
Моля, пазете касовия си бон (платежен документ) ако сте заплатили за стоката в кеш. Той е Вашата гаранция!

„Драна” ЕООД запазва правото си да променя настоящите условия, за което ще публикува уведомление на интернет адрес www.lures.drana.com.
Всички изменения ще се прилагат за нови договори, сключени след деня, в който промените влизат в сила.